2016-05-11

Instrukcja korzystania ze strony BIP

Instrukcja obsługi

 

Biuletyn Informacji Publicznej (BIP) to urzędowy publikator teleinformatyczny tworzony w celu powszechnego udostępniania informacji publicznej, w postaci ujednoliconego systemu stron w sieci teleinformatycznej.

 

Strona główna BIP Olsztyńskiego Centrum Pomocy Dziecku w Olsztynie składa się
z kliku podstawowych elementów:

 

1. Nagłówka (na samej górze strony) zawierającego logo BIP, które jednocześnie jest odnośnikiem do strony głównej BIP, wyszukiwarkę, opcję zmiany rozmiaru czcionki oraz wyboru języka, w którym zostanie wyświetlona strona główna.

Strona główna zawiera dane teleadresowe, godziny pracy oraz dane redakcji BIP,

a także możliwość subskrypcji podmiotowej strony.

BIP zawiera wyszukiwarkę nagłówkową, która znajduje się po prawej stronie nagłówka BIP. Wpisana w wyszukiwarkę fraza wyszukuje we wszystkich umieszczonych na BIP artykułach.

Wyniki wyszukiwania pojawiają się w postaci wyników wyszukiwarki podstawowej

i umożliwiają:

 • wyszukiwanie artykułów,
 • wyszukiwanie zamówień publicznych,
 • wyszukiwanie ofert pracy.

W pole wyszukiwarki należy wpisać szukany tekst, a następnie nacisnąć przycisk "Szukaj". Zostanie wyświetlona lista znalezionych tematów odpowiadających kryteriom wyszukiwania. Wyszukiwarka zawiera także możliwość wyszukiwania zaawansowanego.

 

Wyszukiwarka zaawansowana artykułów umożliwia ograniczenie wyszukanych informacji do artykułów spełniających warunki określone w polach, które wymieniono niżej.

 • tytuł – wyszukuje frazę w tytule artykułu;
 • treść – wyszukuje frazę w treści artykułu;
 • tagi (słowa kluczowe) – wyszukuje frazę w tagach (słowach kluczowych);
 • archiwum – uwzględnia artykuły z archiwum;
 • data publikacji – wyszukuje artykuły, których data publikacji mieści się
  w ramach czasowych wyznaczonych w wyszukiwarce;
 • kategoria – wyszukuje artykuły z danej kategorii.

Zaawansowana wyszukiwarka zamówień publicznych zawiera pola:

 • tytuł zamówienia – wyszukuje frazę w tytule zamówienia;
 • tryb zamówienia – użytkownik wybiera tryb zamówienia, jaki szukane zamówienie ma mieć przypisany;
 • tagi (słowa kluczowe) – wyszukuje frazę w tagach (słowach kluczowych);
 • CPV – uwzględnia zamówienia, które posiadają przypisane wszystkie lub którekolwiek z wybranych kodów CPV;
 • archiwum – uwzględnia zamówienia publiczne z archiwum;
 • wadium – należy wybrać tak (jest wymagane)/nie (nie jest wymagane);
 • termin składania wniosków – wyszukuje zamówienia, których termin składania ofert mieści się w ramach czasowych wyznaczonych w wyszukiwarce;
 • wartość zamówienia – wyszukuje zamówienia, których wartość mieści się
  w ramach wyznaczonych w wyszukiwarce.

 

Zaawansowana wyszukiwarka ogłoszeń o pracę zawiera pola:

 • nazwa stanowiska – wyszukuje frazę w nazwie stanowiska;
 • forma zatrudnienia – użytkownik wybiera formę zatrudnienia, jaką szukane ogłoszenie ma mieć przypisaną;
 • wymagane wykształcenie – użytkownik wybiera rodzaj wykształcenia kandydata, jakie szukane ogłoszenie ma mieć przypisane;
 • termin składania dokumentów – wyszukuje ogłoszenia, w których termin składania dokumentów mieści się w ramach czasowych wyznaczonych
  w wyszukiwarce;
 • data publikacji – wyszukuje ogłoszenia, których data publikacji mieści się
  w ramach wyznaczonych w wyszukiwarce;
 • archiwum – uwzględnia ogłoszenia z archiwum.

2. Menu użytkownika (po lewej stronie) jest to główne menu wykorzystywane
w celu odszukania niezbędnych informacji i jest podzielone na różne kategorie.
 Aby wyświetlić treść informacji należy wybrać interesującą kategorię
i nacisnąć lewy klawisz myszy. Czerwony trójkąt obok kategorii w menu użytkownika oznacza, iż kategoria jest wielopoziomowa. Kolejne poziomy wyświetlają się
po najechaniu kursorem myszy na daną kategorię nadrzędną. Użytkownik wybiera określoną informację i jej wyświetlenie nastąpi w prawym oknie strony.

 

3. Stopka - zawiera elementy graficzne tj. logo o współfinansowaniu projektu z Unii Europejskiej oraz odnośniki do strony ePUAP oraz strony głównej Biuletynu Informacji Publicznej.

 

Załączniki

  Instrukcja obsługiBIP.pdf 300,03 KB (pdf) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się